polski | english     
Stara Zagora, BułgariaZagreb, ChorwacjaBelgrad, SerbiaKatowice, PolskaBudapeszt, Węgry
Centra biuroweCentra handloweDomy i apartamenty
 
Centrum Biurowe Francuska
Katowice, Polska
 
Globe Trade Centre S.A. sprzedaje C...
Globe Trade Centre S.A. (GTC), jedna z największych spółek sektora nieruchomości komercyjnych podpisała przedwstępną umowę sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz w Krakowie.
Planowane podniesienie kapitału za...
Globe Trade Centre S.A. („GTC” lub „Spółka”), wiodąca spółka z sektora nieruchomości komercyjnych, prowadząca działalność w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, rekomenduje swoim akcjonariuszom podniesienie kapitału zakładowego i emisję do 140 milionów nowych akcji. Spółka zamierza zainwestować pozyskany kapitał w generujące przychody i oferujące wartość dodaną aktywa oraz w budowę wyselekcjonowanych projektów.
Dalsza poprawa kluczowych wskaźnik...
Globe Trade Centre S.A. (“GTC”) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za 2014 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i jest zaprezentowane w euro.
Cinema City otworzy nowoczesne kina...
Globe Trade Centre S.A. (GTC) podpisała wiążącą umowę z Cinema City na najem ponad 3 300 m kw. przestrzeni kinowej w Galerii Północnej, sztandarowym projekcie spółki w Warszawie.
 
Kraje GTC Do pobrania Wybrane centra biuroweWybrane centra handloweWybrane domy i apartamenty
© 2011 Globe Trade Centre